Strona główna » Zasady składania egzaminów
akozak_101
Sensei Andrzej Kozak 2 dan

Zasady składania egzaminów

 STOPNIE SZKOLENIOWE W KARATE-DO 

Dawne sztuki walki znały tylko dwie rangi: mistrz i uczeń. Czasem mistrz miał pomocnika w osobie starszego ucznia. W ten sposób wykształciły się podstawowe tytuły: sensei (mistrz, nauczyciel), senpai (starszy), seito (uczeń). W XIX w. Sokon “Bushi” Matsumura (1792-1887) szef ochrony władców Okinawy, został nauczycielem wielu karateka oraz stworzył podstawy filozofii karate-do jako drogi doskonalenia się człowieka.

Założyciel stylu shotokan Gichin Funakoshi zastosował (ok. 1930 roku) oznaczenia pasami: czarnym, brązowym i białym, przenosząc na teren karate to, co wcześniej wymyślił Jigoro Kano dla judo. Później wprowadzono wielostopniowy system wskazujący na zaawansowanie w sztuce walki. W tradycyjnych stylach karate-do jest to 9 stopni uczniowskich zwanych kyu oraz 10 stopni mistrzowskich - dan, przy czym stopnie powyżej 5. dan zazwyczaj nadaje się nie tylko za umiejętności techniczne, ale i za zasługi dla rozwoju organizacyjnego karate.

Korzystając ze wzorów japońskich szkół szermierki wprowadzono oznaczenia pasami: białym, żółtym, pomarańczowym, zielonym, fioletowym, brązowym (uczniowie) oraz czarnym (mistrzowie). Ponoć jeden pas - dzięki naturalnym barwnikom - dawał się farbować w takiej właśnie kolejności. Obecnie wiele szkół odeszło od powyższego wzoru. Dodano też pas niebieski. W stylu shito-ryu – założonym przez mistrza Kenwę Mabuniego – zachowano jednak tradycyjne barwy z rzadkim obecnie pasem fioletowym (lub purpurowym).

Egzamin stanowi test - informację dla ćwiczącego o jego postępach. Nie powinien być jednak celem. "Pas, stopień - nie są ważne. Ważny jesteś Ty i Twoje umiejętności". Zapamiętajcie te słowa sensei Demury.

SPOSÓB SKŁADANIA EGZAMINÓW

Do egzaminu może przystąpić każdy członek klubu nie zalegający ze składkami członkowskimi. Chęć przystąpienia do egzaminu należy zgłosić swojemu instruktorowi. Egzaminy są organizowane podczas zgrupowań - seminariów i obozów (czyli 3-5 razy w roku), a wyjątkowo, na niższe stopnie - w dojo, według zasad określonych przez egzaminatora.

Egzaminy na stopnie mistrzowskie przeprowadza wyłącznie osobiście mistrz Fumio Demura, dobierając sobie do komisji mistrzów z wysokimi stopniami. Mistrz Demura może także udzielić zgody na zorganizowanie Komisji Egzaminacyjnej bez jego udziału, ale tylko do stopnia 3. dan.

Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadza instruktor posiadający stopień mistrzowski reprezentujący mistrza Demurę na danym terenie (kraj, stan, miasto).

Egzamin jest dwuczęściowy. Pierwszą część stanowi rozmowa kwalifikacyjna - egzamin teoretyczny. Odbywa się w swobodnej atmosferze, bez jakichkolwiek ceremonii.

Część druga to egzamin techniczny, zdawany indywidualnie lub grupowo. Jego treść zależy wyłącznie od egzaminatora. Rozpoczyna się krótką ceremonią. Przy egzaminach mistrzowskich – Komisja siedzi za stołem, by móc notować swoje uwagi, które po egzaminie przekaże zdającemu.

Techniki egzaminacyjne należy wykonywać dokładnie i z maksymalną siłą (ki-me, a ostatnie w serii - ki-ai). Partnerzy powinni być tak dobrani, by nie odbiegali poziomem od zdającego. Egzaminator może (choć nie musi) zażądać pokazu dowolnej formy, elementu kihon lub kumite z zakresu wymagań na dany stopień i każdy niższy stopień. Zdający i ich partnerzy wykonują kolejne komendy egzaminatora.

Przy kihon egzaminator podaje nazwy technik egzaminacyjnych i odlicza ilość powtórzeń. Partnerzy - siedzą z boku. Gdy są potrzebni, wstają, wykonują ukłon do pola (shiken-jo), ukłon do egzaminatora, ukłon do zdającego i przyjmują pozycję gotowości (yoi). Zdający odwzajemnia ukłon, przyjmuje pozycję yoi i oczekuje na atak. W kihon-kumite strefę ataku podaje egzaminator, a przy egzaminach na wyższe stopnie - partner. Ataki i kontrataki wykonuje się z ki-ai.

Po ostatnim starciu walczący przyjmują yoi, wymieniają ukłon, po czym partner tyłem wycofuje się poza obręb shiken-jo. Po wszystkich pokazach zdający wykonuje ukłon, przyjmuje pozycję yoi i oczekuje na wynik egzaminu. Okrzyk yame! Kończy całość egzaminu.