Strona główna » Yūdansha

Yūdansha

Yūdansha-kai Karate-dō Tsunami została powołana na nowo 5 grudnia 2015 roku na mocy uchwały zarządu Związku Sportowego Polska Federacja Karate-dō Tsunami. Jest to historyczne wydarzenie. Po blisko 20 latach realizacji projektu, jakim jest ZS PFKT, mamy prawdziwą szansę na wprowadzenie w życie zasad Karate-dō Tsunami.

I Yūdansha-kai Karate-dō Tsunami

Do pierwszego składu Yūdansha-kai zostali powołani:
  • Sensei Mirosław Pawliński 1 dan
  • Sensei Mariusz Obrycki 1 dan
  • Sensei Zbigniew Kociński 1 dan
  • Sensei Agnieszka Kozak 1 dan
  • Sempai Robert Kwiecień 3 kyū
 

Najważniejszym zadaniem dla Yūdansha jest opracowanie nowej metodyki realizacji szkoleń. Celem realizacji tego zadania jest podniesienie i wyrównanie poziomu wyszkolenia kadry instruktorów i trenerów, a co za tym idzie wyrównanie poziomu w poszczególnych klubach. Standardy nie mają na celu zmiany programu nauczania (szkolenia) zawartych w DANKAI (wymaganiach na poszczególne stopnie).

Metodyka to część standardów wprowadzanych do Związku, by każdy ćwiczący, instruktor i klub miał możliwość rozwijania się na najwyższym z możliwych poziomów. To także umiejętne wykorzystanie aktualnych osiągnięć nauki w zakresie między innymi: dietetyki, masażu czy fizjoterapii. W skład Yūdansha-kai Karate-dō Tsunami zaproszenia otrzymują osoby posiadające minimum 3 kyū.

  • Yūdansha-kai to elitarna grupa działająca w ramach ZS PFKT, zrzeszająca osoby posiadające stopnie mistrzowskie oraz osoby, które przygotowują się do egzaminu na stopień mistrzowski dan (od stopnia 3 kyū). Przynależność do Yūdansha-kai jest dobrowolna ale zastrzeżona dla zarejestrowanych członków ZS PFKT.
  • Głównym celem powstania Yūdansha-kai jest współpraca osób posiadających wysokie stopnie (od 3 kyū) w zakresie szkolenia związanego z pracą instruktorów Karate-dō. Szkolenia te obejmują zagadnienia związane z podnoszeniem swojej wiedzy w zakresie: metodyki prowadzenia zajęć, anatomii, fizjologii, socjologii, psychologii, odnowy biologicznej i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  • Szkolenia organizowane przez Yūdansha-kai obejmują poznanie, analizę i naukę materiału wymaganego w różnych szkołach Karate i Zen. Szkolenia te organizowane są w oparciu o ścisłą współpracę z wybitnymi postaciami współczesnego Karate-dō. Yūdansha-kai z upoważnienia ZS PFKT zaprasza do swojego grona osoby posiadające minimum stopień 3 kyū, które są asystentami instruktorów lub instruktorami prowadzącymi szkolenia w zarejestrowanych klubach różnych szkół Karate.