Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » Okite
Sensei Agnieszka Kozak 1 dan
Sensei Agnieszka Kozak 1 dan

Okite. Program ideowy

Okite... Każda ze szkół Karate posiada swoje własne Dōjōkun. W Karate-dō Tsunami taką rolę pełni Okite – program ideowy, który jasno wyjaśnia obszary, w których się obracamy. Okite posiadało wiele wersji. Prezentowana poniżej wersja została przyjęta przez Zarząd jeszcze przed rejestracją Związku. Kiedy mówimy o Karate-dō Tsunami, to Okite jest wyznacznikiem wszystkich wartości prezentowanych w całym procesie szkoleniowym.

Okite – program ideowy

1. Powrót do doktryny Karate-dō Daruma. Celem w Karate-dō Tsunami jest osiągnięcie:

  • Bodai = stanu jedności ducha i ciała,
  • Nehan = stanu jedności i harmonii z otoczeniem.

Środkami do osiągnięcia celu są stosowane w jednakowym stopniu:

  • Zen = ćwiczenia medytacyjne,
  • Karate = ćwiczenia fizyczne.

 2. Sztuka walki w Karate-dō Tsunami służy do zrozumienia wartości życia własnego oraz innych ludzi.

 3. Nie istnieje styl najlepszy. Wszystkie wnoszą do Karate-dō określone wartości. W Karate-dō Tsunami dąży się do opanowania i analizy dorobku różnych stylów bez skłaniania się w stronę któregokolwiek z nich. Unika się przez to zahamowań wywołanych jednostronnością rozwiązań jednego stylu.

 4. Odrzucenie „kultu mistrzów”. Warunkiem postępu w Karate-dō Tsunami jest wiara we własne możliwości. Celem procesu szkoleniowego jest rozwój refleksji i krytycznej oceny oraz świadomości i inicjatywy każdego studenta.

 5. Wszechstronne wykorzystanie zasad równości i demokracji:

  • w procesie podejmowania decyzji,
  • w procesie szkoleniowym.