Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » Historia Karate-dō Tsunami

historia_kw-1140x628

Historia Związku Sportowego

Przedstawiona poniżej historia, w efekcie której powstał Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami jest tylko skróconym zapisem najważniejszych faktów.

Idea
520 r. powstanie idei "doskonalenia się" w aspekcie jedności psychofizycznej (w oparciu o ćwiczenia medytacyjne i trening sztuki walki) - w równych proporcjach. Autorem idei jest Bodhidharma (jap. Bodai Daruma). Ważne! Daruma nie nadał tej idei żadnej nazwy. Idea, to tylko odpowiedź na bardzo proste pytanie... Jak w praktyce "doskonalić się"?
Początki. Lata 1977-1990

 • 1979/1980 r. powstanie Kanbu Kutno Dōjō (rada instruktorów klubu) w skład której wchodzili: Stępniak Włodzimierz, Tomczak Mirosław, Kiełek Zdzisław, Wasilewski Przemysław, Matysek Grzegorz (Gostynin), Rosiński Janusz, Zduńczyk Wiktor, Roszkiewicz Wojciech (Kłodawa), Kolbus Mirosław, Miczka Janusz, Zieliński Jan, Konkol Ryszard (Konin), Murat Ryszard, Tomczak Jerzy, Iwański Roman, Zyskowski Kazimierz, Waliszewska Anna (Kutno), Wyszyński Grzegorz, Różycki Marek (Łowicz), Jeziorski Sławomir, Misztal Andrzej (Mieczysławów), Król Andrzej (Ostrowy), Jankowski Mariusz (Płock, Sierpc), Najberg Jan, Reske Cyprian, Masłowski Krzysztof (Włocławek), Bogdański Dariusz, Czarnecki Tomasz (Żychlin).
 • 1979/1980 r. Kanbu Kutno Dōjō uchwala Seirei (akty) będące podstawą organizacji i działania Karate-dō Tsunami:
 1. Bangumi (Okite) = program ideowy Karate-dō Tsunami
 2. Dankai = system stopni Karate-dō Tsunami
 3. Taikei = program szkoleniowy Karate-dō Tsunami.
 • 12.10.1980 r. I Taikai Yūdansha (Zjazd Rady Trenerów) w Kutnie. Powołano do życia Karate-dō Tsunami Renmei (Zrzeszenie Klubów Karate-dō Tsunami).
 • 1980/1982 r. R. Murat, P. Misztal, Z. Zemła ukończyli kurs instruktorów sportu o specjalności Karate zorganizowane przez PZK w Poznaniu i Szczecinie.
 • 1982/1983 r. kurs instruktorów sportu zorganizowany przez PZK w Płocku, w którym uczestniczyli instruktorzy Karate-dō Tsunami.
 • 29.06.1985 r. kierunek Tsunami został prawnie uznany i dopuszczony do uprawiania na terenie Polski. Zarządzenie Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu w sprawie uprawiania dalekowschodnich sportów walki (Monitor Polski nr 27 z 10 października 1985 r.).
 • 1986 r. przeniesienie centrali Honbu Dōjō Tsunami z Kutna do Warszawy.
 • 02.1986 r. kurs instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności Karate-dō Tsunami, który został zorganizowany przez Zarząd Główny TKKF w Warszawie.
 • 22.03.1987 r. VIII Taikai (zjazd) Polskiej Federacji Tsunami.
 • 12.12.1988 r. zostaje zarejestowana Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk Walki, w której skład wchodzi kierunek Karate-dō Tsunami.
 • 1989 r. kurs instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności Karate-dō Tsunami zorganizowany przez Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk Walki w Warszawie.
 • 1989 r. ukazał się pierwszy numer czasopisma "Czarny Pas" wydanego przez Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk Walki.
 • 04.11.1989 r. odbył się I Festiwal Dalekowschodnich Sztuk Walki przygotowany przez Polską Federację Dalekowschodnich Sztuk Walki, w Warszawie w hali WKS-"Gwardia". W pokazach brały udział zespoły: Kung fu/Wu shu, Chan Shaolin Si i Dju-Su, Jun Fan, Karate-dō Shorin-ryū, Aikidō, Karate-dō Tsunami, Jiu-jitsu, Viet Vo Dao, Vo-quyen.

Lata 1990-2000

 • 12.12.1993 r. odbył się 11 Taikai (zjazd) Polskiej Federacji Tsunami.
 • 05.11.1995 r. Murat Ryszard informuje wszystkie kluby o przejściu na jednoosobowe (zamiast komisji) realizowanie egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie oraz możliwość zdawania w grupach. Jednocześnie od tego momentu zostaje wprowadzony na stałe zakres stopni 20-1 kyū.
 • 1996 r. (*1) Murat Ryszard - powołuje do życia "oficjalnie" nowy styl Karate o nazwie Tsunami. Od tego momentu oprócz Karate-dō Tsunami istnieje styl Karate posługujący się nazwą Karate Tsunami. Murat Ryszard ogłasza się założycielem nowego stylu i otrzymuje od Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki (której jest prezesem) najwyższy stopień 10 dan (1999 r.). Polska Federacja Tsunami (prowadzona przez Murata Ryszarda) działa w strukturach PFDSiSW.
 • 1996 r. instruktor Mirosław Pawliński (1 kyū) informuje Ryszarda Murata o rezygnacji z działalności w strukturach „nowego stylu”. Formalnie Mirosław Pawliński kontynuuje realizacje szkoleń w zakresie Karate-dō Tsunami. Podobnie w późniejszym czasie postępuje wielu innych instruktorów.
 • 1996 r. Murat Ryszard instruktorów, którzy rezygnują z działań w nowym „stylu” wzywa pisemnie do zwrotu „legitymacji instruktora”, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. W stosunku do niektórych rozpoczyna działania szkalujące.
 • 1997 r. odbył się 13 Taikai (zjazd) Polskiej Federacji Tsunami w Puławach.
 • 1998 r. na zaproszenie Mirosława Pawlińskiego odbyło się w Warszawie spotkanie instruktorów Karate-dō Tsunami, w którym wzięli udział: Krzysztof Lewandowski 1 dan, Małgorzata Kosiba 1 dan, Rafał Kociemski 1 dan. Tematem spotkania było omówienie powstania stylu Tsunami i wpływu Ryszarda Murata na dalszy rozwój Karate-dō Tsunami. Nie podjęto wspólnych działań.
 • 1999 r. Mirosław Pawliński (1 kyū) rozpoczyna realizację programu INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ. Powstają pierwsze założenia, program szkoleniowy i edukacyjny.

Lata 2000-2010

 • 2001 r. instruktorzy z Bydgoszczy widząc zmiany wprowadzane przez Murata Ryszarda i ich wpływ na efekty szkoleniowe w grupach, postanawiają o rejestracji Polskiej Federacji Karate Tsunami. Drugim powodem rejestracji PFKT był brak jednostki nadrzędnej (samodzielnej) skupiającej kluby Tsunami – posiadającej osobowość prawną. Przy powołaniu PFKT składają również zaproszenie dla Murata Ryszarda, by został jej honorowym członkiem. Odpowiedź R. Murata była negatywna a grupa instruktorów realizująca PFKT zostaje usunięta ze struktur stylu Tsunami.
 • 8.08.2001 r. zostaje zarejestrowana Polska Federacja Karate Tsunami. To pierwszy (samodzielny) zarejestrowany w Polsce Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej propagujący w Polsce Karate Tsunami. PFKT została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000034533. Prezesem PFKT zostaje Krzysztof Lewandowski (1 dan) a wiceprezesem Rafał Kociemski (1 dan) 5 dan Karate Tsunami.
 • 12.2006 r. kurs instruktorów rekreacji ruchowej o specjalności "samoobrona", który został zorganizowany przez Polską Federację Karate Tsunami (Bydgoszcz).

Lata 2010-2014

 • 05.07.2011 r. na bazie powstałych klubów z Łomży, Płońska i Warszawy instruktorzy  powołują Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami.
 • 30.10.2012 r. ZSPFKT zostaje zarejestrowany w myśl nowej Ustawy o Sporcie w KRS pod numerem 0000438387. Prezesem na pierwszą kadencję wybrany jest Mirosław Pawliński, wiceprezesami Mariusz Obrycki i Robert Kwiecień. Powołanie ZSPFKT zostało zaplanowane, jako dalszy etap rozwoju Karate-dō Tsunami.
 • 2013 r. do ZSPFKT przystępują kluby Shōtōkan prowadzone przez Piotra Sawickiego (3 dan).
 • 2014 r. do ZSPFKT przystępują kluby Shitō-ryū prowadzone przez Andrzeja Kozaka (2 dan)
 • 09.2014 r. program INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ realizowany przez ZSPFKT został ukończony. Od tego miesiąca wybrane kluby prowadzą kompletne zajęcia szkoleniowe w myśl i zgodnie z założeniami tego projektu.

Lata 2015-...

 • 18.04.2015 r. odbyła się pierwsza edycja projektu DŌJŌ, w którym wyróżniający się studenci zostali zaproszeni do DŌJŌ Stara Wieś na specjalne szkolenie. Całość kosztów pokrył Związek Sportowy Polska Federacja Karate-dō Tsunami.
 • 01.07.2015 r. ZSPFKT po raz pierwszy odbyło się zgrupowanie letnie, w którym wzięły udział osoby z klubów Shitō-ryū.
 • 07.2015 r. podczas letniego zgrupowania odbył się egzamin na stopień Shodan Zbigniewa Kocińskiego z płońskiego klubu. W komisji zasiedli instruktorzy: Piotr Sawicki, Krzysztof Gorzki, Maciej Kozak, Mirosław Pawliński i Agnieszka Kozak.
 • 12.2015 r. podczas zimowego zgrupowania odbył się egzamin na stopień Shodan Agnieszki Kozak z warszawskiego klubu. W komisji zasiedli instruktorzy: Piotr Sawicki, Mariusz Obrycki, Zbigniew Kociński, Mirosław Pawliński i Robert Kwiecień.
 • 12.2015 r. Związek rozpoczyna realizację projektu JAPONIA, w którym wyróżniający się instruktorzy i studenci zostaną w kolejnym - 2016 r. zabrani do Japonii na zaproszenie Związku.

UWAGA: Niejednokrotnie zdarza się, że nieautoryzowane kluby lub instruktorzy powołują się na współpracę z naszym Związkiem Sportowym. Autoryzację klubu lub instruktora można sprawdzić przesyłając zapytanie do biura naszego Związku Sportowego na ten adres.

(*1) Rok 1996 jest datą orientacyjną i dotyczy okresu, w którym pojawiło się najwięcej zmian związanych z kształtem kierunku Tsunami, narzucanych przez Murata Ryszarda.