Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » 8 kyū

8 kyū

8kyu

 1. MONDAI-NO SHIKEN (egzamin problemowy)
 • Ogólna charakterystyka Japonii
 • Psychologia
 • Język japoński cz. 3
 • Pierwsza pomoc
 1. Hajime-no shiken = egzamin wstępny
 2. Bunkai-no shiken – znajomość interpretacji kata, historii itd.
 3. Waza-no shiken = egzamin techniczny

WAZA-NO SHIKEN

I. KIHON

 1. Dai-kokutsu-dachi (sposoby przemieszczania się)
 2. Uchi-shuto-uchi/Uchi-shuto-uke DKKD JC
 3. De-ashi-barai, Ko-uchi-gari/Ko-soto-gari ZKD
 4. Nami-ashi ZKD
 5. Yoko-geri-kekomi ZKD C
 6. Yoko-geri-keage ZKD JCG
 7. Yoko-geri-fumikomi/sokuto-osae-uke ZKD CG
 8. Tachi-waza: teiji-dachi, renoji-dachi, neko-ashi-dachi, sho-kokutsu-dachi, dai-kokutsu-dachi
 9. Ukemi-waza:
 • Koho-ukemi kata-ne (w tył.)
 • Yoko-ukemi yoko-kata-ne (w bok)
 • Zenpo-ukemi te-ne, shu-ne, ude-ne (w przód na ręce)
 • Zenpo-kaiten-ukemi yoko-se-ne (przez plecy skośnie)
 • Chugaeri koshi-ne (przewrót w przód)

II. KIHON KUMITE

 1. Ai-hanmi (Oi-zuki) - FUMIKOMI-UKE mae-geri-kekomi.
 2. Gyaku-hanmi (Mae-geri-kekomi) FUMIKOMI-UKE sukui-ude-uke, gyaku-uchi-uraken-uchi, yoko-geri-kekomi
 3. Ai-hanmi (Nihon-zuki) - TOZA-UKE Nihon-ude-uke, kontratak dowolny
 4. Gyaku-hanmi ZKD (Yoko-geri-kekomi) KD - TOZA-UKE gyaku-soto-ude-uke, mae-geri-keage, gyaku-zuki. oi-zuki
 5. Gyaku-hanmi (Oi-zuki) - HINERI-UKE gyaku-soto-ude-uke, de-ashi-barai NAD, mae-geri-fumikomi

+ 2 tokui

III. RENRAKU-WAZA

 1. ZKD MT FUMIKOMI-UKE soto-ude-uke ZKD, MT uchi-shuto-uchi ZKD, MT uchi-otoshi-uraken-uchi ZKD
 2. ZKD ushiro-ni + MT soto-ude-uke ZKD, MT uchi-shuto-uke KKD, HT gyaku-zuki ZKD
 3. ZKD mae-ni + MT oi-zuki ZKD, SZKD MA ko-uchi-gari, NAD HA mae-geri-fumikomi
 4. ZKD MA de-ashi-barai, MA yoko-geri-kekomi ZKD, HT gyaku-zuki

+ 2 tokui

IV. KATA

1. Heian Shodan (kata Shōtōkan) lub
2. Pinan Nidan (kata Shorin-ryū lub Shitō-ryū.)
3. Kumo (kata Karate-dō Tsunami).

Nazwy wytłuszczone w czasie egzaminu podajemy głośno. Skróty np.: KD lub ZKD odnoszą się do pozycji – Kiba-dachi lub Zenkutsu-dachi. Skróty np.: JCG odnoszą się do strefy, na którą prezentowana jest dana technika.

 
Sposób medytacji

 1. Itten-ni shūchū-suru - koncentracja wzroku na wybranym punkcie

Metoda ta składa się z dwóch etapów:
a) przy otwartych oczach bez mrugania wpatrujemy się w punkt znajdujący się w odległości około 1 m od oczu na podłożu lub ścianie - skupiając na nim uwagę, z wyłączeniem wszystkich innych doznań i myśli,
b) zamykamy oczy i obserwujemy pojawienie się tego samego punktu - skupiając na nim uwagę, jak w poprzedniej fazie.

Testy sprawnościowe: