Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » 5 kyū

5 kyū

5kyu

 1. MONDAI-NO SHIKEN (egzamin problemowy)
 • Literatura Dalekiego Wschodu
 • Metodyka prowadzenia zajęć Karate-dō
 • Język japoński cz. 6
 • Pierwsza pomoc
 1. Hajime-no shiken = egzamin wstępny
 2. Bunkai-no shiken – znajomość interpretacji kata, historii itd.
 3. Waza-no shiken = egzamin techniczny

WAZA-NO SHIKEN

I. KIHON

 1. Mawashi-uke (ken, shūtō) SD
 2. Gedan-shūtō, teishō, haitō-uke, gedan-kake-uke ZKD
 3. Te-nagashi-uke/Yoko-teishō-zuki/kumade ZKD JCG
 4. Juji-ude, shūtō, teisho, haishū-uke ZKD JCG
 5. Kakiwake-ude, shūtō, haitō, haishū-uke ZKD JC
 6. Heiko-zuki, Hasami-zuki (URA, TATE, AGE, CHOKU) ZKD JCG
 7. Awase-zuki, Yama-zuki ZKD JCG
 8. Mae-hiza-geri (kekomi, keage) ZKD JC
 9. Mawashi-hiza-geri ZKD JC

II. KIHON KUMITE

 1. Gyaku-hanmi FD (Oi-zuki) ZKD = FUMIKOMI-UKE hiji-suri-uke.
 2. Ai-hanmi(Oi-zuki) = TOZA-UKE kansetsu-morote-age-ude-uke.
 3. Ai-hanmi (Ō-mawashi-geri) ZKD = mikazuki-geri, yoko-geri-fumikomi, uchi-otoshi-uraken-uchi.
 4. Ai-hanmi (Mae-geri-kekomi G, Heiko-zuki) = ZKD gedan-juji-ude-uke, kakiwake-haitō-uke KKD, morote-soto-shuto-uchi ZKD, mae-hiza-geri-keage, mawashi-enpi-uchi.
 5. Ai-hanmi (De-ashi-barai) = Nami-ashi, yoko-geri-kekomi, yoko-geri-keage

+ 2 tokui

III. RENRAKU-WAZA

 1. mae-ni + ZKD MA mae-geri-kekomi, MA ō-mawashi-geri ZKD, mae-ni + HA yoko-geri-kekomi ZKD, MA ura-mawashi-geri,
 2. basho-ni ZKD MA yoko-geri-kekomi, MA ura-mawashi-geri, MA mae-geri-kekomi,
 3. basho-ni ZKD MA mae-geri-kekomi, MA yoko-geri-kekomi, MA gyaku-mawashi-geri, MA ō-mawashi-geri,
 4. basho-ni ZKD MA mae-geri-kekomi, MA yoko-geri-kekomi, MA ō-mawashi-geri, MA ura-mawashi-geri,
 5. basho-ni ZKD MA mae-geri-kekomi, MA gyaku-mawashi-geri, MA kō-mawashi-geri, MA ura-mawashi-geri

+ 2 tokui

IV. KATA

 1. Heian Yondan (kata Shōtōkan) lub
 2. Pinan Yondan (kata Shorin-ryū lub Shitō-ryū.)
 3. Matsukaze (kata Karate-dō Tsunami).

Nazwy wytłuszczone w czasie egzaminu podajemy głośno. Skróty np.: KD lub ZKD odnoszą się do pozycji – Kiba-dachi lub Zenkutsu-dachi. Skróty np.: JCG odnoszą się do strefy, na którą prezentowana jest dana technika.

Sposób medytacji:

 1. Susokukan - Przy otwartych oczach, koncentrujemy uwagę na liczeniu oddechów.

 
Testy sprawnościowe: