Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » 4 kyū

4 kyū

4kyu

 1. MONDAI-NO SHIKEN (egzamin problemowy)
 • Prądy religijne i filozoficzne Dalekiego Wschodu
 • Filozofia i religioznawstwo
 • Język japoński cz. 7
 • Pierwsza pomoc
 1. Hajime-no shiken = egzamin wstępny
 2. Bunkai-no shiken – znajomość interpretacji kata, historii itd.
 3. Waza-no shiken = egzamin techniczny

WAZA-NO SHIKEN

I. KIHON

 1. Otoshi-geri (3 wybrane): mae-geri, yoko-geri, mawashi/mikazuki-geri, gyaku/ura-mawashi-geri, ushiro-geri
 2. Ushiro-geri-kekomi ZKD C
 3. Ushiro-geri-fumikomi ZKD CG
 4. Ushiro-geri-keage/Ushiro-kake-geri ZKD JCG
 5. Ō-uchi-gari, ō-soto-gari ZKD
 6. Gedan-geri/sokutei-osae-uke ZKD G
 7. Teisho-awase-uke, Sokumen-awase-uke ZKD i KKD JCG
 8. Uchi-age-uraken, keito, kakuto/koken-uke. Uchi-age-uraken, keito, kakuto/koken-uke SD lub NAD
 9. Kizami-zuki, Nagashi-zuki ZKD JCG

II. KIHON KUMITE

 1. Gyaku-hanmi MA (Mae-geri-kekomi) = Gedan-ude-uke, MA ura-mawashi-geri.
 2. Ai-hanmi MA (Yoko-geri-kekomi) = Soto-ude-uke, MA ura-mawashi-geri.
 3. Ai-hanmi (Mae-geri-kekomi, Uchi-uraken-uchi) = FUMIKOMI-UKE sokutei-osae-uke, soto-ude-uke, ko-soto-gari, oi-zuki, gyaku-zuki
 4. Ai-hanmi (Kizami-zuki) = TOZA-UKE te-nagashi-uke, o-soto-gari, oi-zuki, gyaku-zuki.
 5. Gyaku-hanmi (Ura-zuki) = TOZA-UKE otoshi-uke, o-uchi-gari, yoko-geri-fumikomi.
 6. Ai-hanmi (Oi-zuki J, Gyaku-zuki C) = soto-ude-uke J, uchi-uraken-uchi, otoshi-ude-uke, uchi-age-uraken-uchi.

+ 2 tokui

III. RENRAKU-WAZA

 1. mae-ni ZKD MA mae-geri-kekomi, MA ō-mawashi-geri ZKD, mae-ni HA ushiro-geri-kekomi ZKD, mae-ni yoko-geri-kekomi, MA ura-mawashi-geri.
 2. mae-ni ZKD MT oi-zuki, nami-ashi, MT oi-zuki, HT gyaku-zuki.
 3. ZKD SOTO-NAGASHI-UKE MT, KD HT kagi-zuki, MT mawashi-enpi-uchi, HT mawashi-enpi-uchi.
 4. basho-ni ZKD MA mae-geri-kekomi, MA yoko-geri-kekomi, MA ushiro-geri-kekomi, MA ō-mawashi-geri, MA ura-mawashi-geri.
 5. basho-ni ZKD MA mae-geri-kekomi, MA gyaku-mawashi-geri, MA kō-mawashi-geri, MA ura-mawashi-geri.

+ 2 tokui

IV. KATA

 1. Heian Godan (kata Shōtōkan) lub
 2. Pinan Godan (kata Shorin-ryū lub Shitō-ryū.)
 3. Nijusei (kata Karate-dō Tsunami).

Nazwy wytłuszczone w czasie egzaminu podajemy głośno. Skróty np.: KD lub ZKD odnoszą się do pozycji – Kiba-dachi lub Zenkutsu-dachi. Skróty np.: JCG odnoszą się do strefy, na którą prezentowana jest dana technika.

Sposób medytacji:

 1. Zuisokukan - Przy otwartych oczach, koncentrujemy uwagę na śledzeniu procesu oddychania, ale bez liczenia oddechów. Wyobrażamy sobie, że oddychamy jednocześnie przez nos oraz tanden. Metoda ta szybko prowadzi do zjednoczenia umysłu z ciałem. Ma ona zatem na celu stymulację odczuwania stanu bodai.

 
Testy sprawnościowe: