Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » 1 kyū

1 kyū

1kyu

 1. MONDAI-NO SHIKEN (egzamin problemowy)
 • Charakterystyka Karate-dō Tsunami
 • Cybernetyka społeczna = kierowanie zespołami ludzkimi
 • Język japoński cz. 10
 • Pierwsza pomoc
 1. Hajime-no shiken = egzamin wstępny
 2. Bunkai-no shiken – znajomość interpretacji kata, historii itd.
 3. Waza-no shiken = egzamin techniczny

WAZA-NO SHIKEN

I. KIHON

 1. Ju-ren-geri (5 technik po 10 razy przodem i tyłem do komisji) mae-geri, yoko-geri, mawashi/mikazuki-geri, gyaku/ura-mawashi-geri, ushiro-geri
 2. Tobi-geri /(3 wybrane tobi-geri)
 3. .../(3 wybrane tobi-geri)
 4. .../(3 wybrane tobi-geri)
 5. Tobi-te-waza (2 wybrane techniki różne tobi)
 6. .../(2 wybrane techniki różne tobi)

II. KIHON KUMITE

 1. Ai-hanmi (Tobi-mae-geri kekomi) - Go-no sen
 2. Ai-hanmi (Tobi-yoko-geri-kekomi) - Go-no sen
 3. Ai-hanmi (Tobi-uchi-uraken-uchi) - Go-no sen

+ 5 tokui

III. RENRAKU-WAZA

 1. Nidan-tobi-geri
 2. Sanren-tobi-zuki
 3. ZKD tobi-yoko-geri-kekomi, KD uchi-uraken-uchi, kō-mawashi-geri, ura-mawashi-geri

+ 5 tokui

IV. KATA

 1. Kanku-dai (kata Shōtōkan) lub
 2. Kushanku (kata Shorin-ryū lub Shitō-ryū.)
 3. San ishi (kata Karate-dō Tsunami)
 4. Tokui kata

Nazwy wytłuszczone w czasie egzaminu podajemy głośno. Skróty np.: KD lub ZKD odnoszą się do pozycji – Kiba-dachi lub Zenkutsu-dachi. Skróty np.: JCG odnoszą się do strefy, na którą prezentowana jest dana technika.

Sposób medytacji:

 1. Shikan-taza 

Shikan-taza (jap. tylko siedzenie; chiń. p. zhiguan dazuo; gw. chih-kuan ta-tso) to medytacja bez obiektu, bez zamierzeń - oczekiwanie, koncentracja na zachowywaniu przytomności (zanmai). Jest to podstawowa metoda stosowana w sekcie sōtō-shu, Osobom znajdującym się w tsunami na poziomie stopni mistrzowskich (dan) akt "Zen" nie narzuca określonych technik, lecz - odwołując się do ich już ukształtowanego gustu i potrzeb - przewiduje możliwość dokonywania wyboru spośród metod przyporządkowanych poszczególnym kyū.

Akt "Zen" stanowi podstawę prowadzonej w systemie tsunami działalności szkoleniowej w aspekcie psychicznym. Przyjmuje on określoną hierarchię działań, uzasadnionych potrzebami wynikającymi z celów doskonalenia się. Dlatego logiczną kolejnością - wypływającą z rosnących stopniowo umiejętności i możliwości studentów - jest najpierw opanowanie i doskonalenie zdolności koncentrowania swej uwagi na wybranym obiekcie, a dopiero później podjęcie bardziej zaawansowanych ćwiczeń medytacyjnych, poświęconych już właściwemu oddziaływaniu na świadomość i podświadomość. Tylko tak zorganizowana praca może być w pełni celowa w zakresie doskonalenia się w aspekcie psychicznym, czyli sterowania zmianami, zachodzącymi w psychice.

Testy sprawnościowe: