Strona główna » Karate-dō » Karate-dō Tsunami » Program szkoleniowy » 1 dan

1 dan

Stopień mistrzowski 1 dan

Wymagania na poszczególne stopnie mistrzowskie w Karate-dō Tsunami odbiegają w zasadniczy sposób od wymagań, które występują w większości szkół i styli karate na świecie. O ile wymagania na stopnie szkoleniowe Kyū mają za zadanie przygotowanie Uke do samodzielnej pracy i doskonalenia się, o tyle wymagania na stopnie szkoleniowe Dan są już praktycznym egzekwowaniem samodzielnej pracy na Drodze doskonalenia. Jak twierdził Gichin Funakoshi - Karate jest jedno - nie istnieje podział (sztuczny) na style i szkoły. Każdy z ćwiczących - Uke - ma prawo do świadomego wyboru sposobu doskonalenia się, wykorzystując do tego trening sztuki walki (w tym wypadku karate) oraz trening umysłowy wg. wybranej szkoły Zen.

Stąd też w Karate-dō Tsunami pozytywne zaliczenie egzaminu na stopień mistrzowski Dan jest swojego rodzaju potwierdzeniem posiadanej rozległej wiedzy dotyczącej sportów i sztuk walki, umiejętności analizowania, znajomości historii sztuk walki oraz ogólnej wiedzy na temat Dalekiego Wschodu. Uke posiadający stopień mistrzowski jest przede wszystkim ekspertem w sztukach walki. Jest osobą, która posiada i okazuje ogromną pokorę wobec historii sztuk walki i pracy, jaką włożyli wszyscy trenujący w rozwój tego tematu.

Proces doskonalenia się na tym etapie jest jak najbardziej zbliżony do pracy, jaką wykonuje student. Posiada on dostęp do wiedzy poprzez bezpośredni kontakt z instruktorem, który dłużej od niego doskonali się. Jest świadom swoich umiejętności i braków. Samodzielnie wybiera tempo dalszego rozwoju, jego cykliczność oraz sposoby egzekwowania od siebie samego posiadanej wiedzy. Wszechstronny rozwój bez skłaniania się w stronę jednego stylu. Brak fanatycznego podejścia do procesu treningu. Świadome podjęcie odpowiedzialności za swoje działania, czego efektem jest między innymi, odrzucenie tzw. kultu mistrzów. Wymuszenie na Uke wykonania konkretnej pracy (wysiłku umysłowego i fizycznego), która ma zostać oceniona przez komisję egzaminacyjną.

Te proste rozwiązania pozostały obecnie jedynie w Karate-dō Tsunami. Pomimo wielokrotnie wykonywanych prób znalezienia rozwiązania w tak trudnym temacie jak doskonalenie się wg. założeń Daruma - nikomu wcześniej się to nie udało. Siła Karate-dō Tsunami pochodzi z właściwego zrozumienia nauk Daruma. Sama forma egzaminu jest tylko stroną umowną w egzekwowaniu wiedzy i umiejętności. Stąd tak wiele elementów podczas egzaminu, które Uke ma przygotować samodzielnie.

Egzaminy teoretyczne

 1. Zasady wykonywania technik = egzamin z całości materiału poznanego dotychczas.
 2. Massaji - Masaż = egzamin obejmuje ogólne wiadomości dotyczące rodzajów i wykonywania masażu oraz podstawowe umiejętności z zakresu najprostszych technik masażu.
 3. Tanto-jutsu - Sztuka walki nożem = egzamin obejmuje ogólne wiadomości i podstawowe umiejętności z zakresu "Sztuki walki nożem".
 4. Karate-do supotsu - Egzamin obejmuje wiedzę ogólną dotyczącą powstania, celów i głównych różnic między Karate-dō a formą sportową tej sztuki walki.
 5. Goshin-jitsu-no-kata (go-pięć, shin-nowy, jitsu-sztuka, zastosowanie) - zestaw chwytów samoobrony opracowanych przez ekspertów Kodokan = egzamin obejmuje teoretyczną i praktyczną znajomość sklasyfikowanych w grupy obron przed napastnikiem nieuzbrojonym i uzbrojonym.
 6. Kyojuho - Organizacja i kierowanie = egzamin dotyczący ogólnych wiadomości z zakresu i zasad prowadzenia podstawowych jednostek szkoleniowych - wymagania na stopień 10 kyū w Karate-dō Tsunami.
 7. Kata-no bunkai = egzamin dotyczący ogólnych wiadomości na temat Kata, które występują na egzaminie technicznych na stopień 1 Dan oraz umiejętności analizowania i interpretacji tych form.
 8. Ronbun-no shinsa - obrona rozprawy mistrzowskiej = egzamin, podczas którego Uke przedstawia przygotowany temat - uzgodniony z ZS PFKT.

Egzamin techniczny

PION KATA

 1. Kata stylowe - trzy wybrane formy w trzech różnych systemach karate np.: ShōtōkanWado-ryūMatsubayashi-ryū. Jedna z prezentowanych form - Kata - odpowiada "pionowi form" (np.: Shōtōkan) prezentowanych przez Uke od stopnia 8 kyū wybranego stylu.
 2. Kata San Sao - Karate-dō Tsunami - forma Karate-dō Tsunami, której znajomość jest wymagana na stopień szkoleniowy 1 dan.
 3. Kata kobudō - forma Karate-dō, w której występuje kobudō.
 4. Tokui-kata kobudō = prezentacja formy własnej z zakresu kobudō (minimum 17 technik).
 5. Tokui-kata shodan = prezentacja formy własnej bez użycia broni (przyrządów - minimum 17 technik).

PION KATA-NO BUNKAI

 1. Interpretacja jednej formy, dowolnie wybranej spośród wcześniej prezentowanych na stopień (shodan) 1 dan. Przeciwników do tej interpretacji wybiera Uke.

PION KUMITE

 1. Yakusoku-kumite = prezentacja wymaganego materiału odbywa się po przez wykonanie na przemian z przeciwnikiem 10-ciu ataków i 10-ciu obron. W obronie występuje minimum 5 technik, aż do pełnego wyeliminowania przeciwnika. Prezentacja walki odbywa się z zachowaniem odpowiedniego dystansu (bez kontaktu).