Strona główna » Inwestujemy w młodzież
Sensei Mirosław Pawliński - prezes Związku Sportowego PFKT
Sensei Mirosław Pawliński - prezes Związku Sportowego PFKT

Inwestujemy w młodzież

Ilość informacji docierających do nas każdego dnia jest ogromna. Część z nich jesteśmy w stanie wykorzystać po odpowiednim przetworzeniu. Ludziom posiadającym doświadczenie życiowe jest dużo łatwiej poruszać się w tym gąszczu "info" niż młodzieży. Patrząc jednak perspektywicznie, to ogromna szansa dla młodzieży posiadającej dzisiaj nieograniczone możliwości w rozwoju i odniesieniu sukcesu. Widzimy też zagrożenia, w efekcie których łatwo jest utracić obraną drogę. To właśnie dlatego powstał program INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ.

Jego główne założenia skupiają się na różnych obszarach: społecznym, kulturalnym, zdrowotnym i zawodowym.

Wszystkie działania w programie INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ są skierowane na kształtowanie w zakresie rozwoju osobistych możliwości, odpowiedzialności, szacunku, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań, współpracy z rówieśnikami i niesieniu pomocy potrzebującym.

Program INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ to także możliwość nauki integracji, współpracy oraz poznawania innych osób posiadających podobne zainteresowania.

Idealną bazą do realizacji programu INWESTUJEMY W MŁODZIEŻ okazał się trening Karate-dō, w którym nacisk położony jest na sferę wychowawczą i rozwoju ćwiczącego. Bez rywalizacji sportowej. Dzięki temu każdy z ćwiczących poznaje i wprowadza do swojego życia następujące wartości:

  • uczciwość, szczerość i prawdomówność,
  • uprzejmość, szacunek i sprawiedliwość,
  • honor i odwagę,
  • współczucie, służba (pomoc) i lojalność.

W dawnej Japonii wymienione wartości były zawarte w Bushidō... kodeksie honorowym samuraja.