Strona główna » Dōjō-kun

Dōjō-kun

W dōjō obowiązuje specjalny ceremoniał - ustalony sposób zachowania oddający szacunek dla tego miejsca i osób w nim przebywających. Przebywając tu należy postępować zgodnie z Dōjō-kun - ślubowaniem dōjō.  W organizacji Genbu-kai ślubowanie to brzmi następująco:

DOJO KUN

  1. Hitotsu, rei-setsu o omon-zuru koto / Okazujmy uprzejmość w zachowaniu
  1. Hitotsu, tadashii kokoro o motte seiken to suru koto / Z całego serca będziemy dążyć do prawdziwego opanowania sztuki walki. Nośmy w sercu poczucie sprawiedliwości
  1. Hitotsu, kageki naru gen-do kooi o tsutsushimu koto / Będziemy opanowywać gwałtowność w słowach i czynach. Bądźmy odpowiedzialni w swych słowach i czynach
  1. Hitotsu, ai shinji te wasuru koto / Zaufamy ideałom sztuki walki. Okazujmy szacunek jeden drugiemu
  1. Hitotsu, kyu-do no seishin o oko-ta-zaru koto / Nie stracimy ducha na drodze doskonalenia się. Podążajmy drogą wyznaczoną przez ideały karate-do.

Powyższe ślubowanie to tylko ogólne idee (ponadto ujęte w formie poetyckich metafor – stąd dwie wersje tłumaczenia), ale wynikają z nich liczne wskazówki postępowania przekazywane studentom przez instruktorów.