Strona główna » 9-7 kyū

9-7 kyū - stopnie niezaawansowane

Egzaminy na stopnie niezaawansowane można składać nie częściej niż co 3 miesiące. Ten ponad 9-miesięczny okres to przede wszystkim doskonalenie postaw i technik podstawowych oraz poznanie kata z grupy Pinan.

9 kyū (pas biały z czarnymi belkami)

Egzamin teoretyczny: znajomość ceremonii (znaczenie ukłonów), wiązanie pasa, składanie keiko-gi, komendy podczas treningu oraz znaczenie japońskich nazw wszystkich poznanych technik.

Egzamin praktyczny:

Kata

 • Kihon-kata Ichi (Forma podstawowa Jeden)

Kihon

 1. Tachi-kata:
 • heisoku-dachi (pozycja zamkniętych stóp),
 • heiko-dachi (pozycja równoległych stóp),
 • seiza (podstawowa pozycja siedząca),
 • heiko-dachi/yoi-dachi (powstanie do pozycji gotowości),
 • zenkutsu-dachi (pozycja środka ciężkości z przodu),
 • shiko-dachi (pozycja kwadratowa).
 1. Te-waza (techniki ręczne). W shiko-dachi, po 10 razy, ostatnie – z ki-ai
 • Chudan-choku-zuki (uderzenie typu pchnięcie po linii prostej na strefę środkową,
 • Age-uke (blok górny)
 • Harai-uke (blok zagarniający)
 • Yoko-uchi-uke (blok boczny do wewnątrz)
 • Yoko-uke (blok boczny na zewnątrz) 
 1. Ashi-waza (kopnięcia)
 • Mae-geri (kopnięcie w przód, w heisoku-dachi, ręce opuszczone, na przemian lewa-prawa, 2 ostatnie – ki-ai.
 • Mae-geri/Ushiro-ashi-mae-geri (kopnięcie w przód nogą zakroczną, w ZKD, ręce opuszczone), po 10 na każdą nogę, ostatnie w serii - ki-ai)
8 kyū (pas żółty)
Egzamin teoretyczny: zasady medytacji biernej pierwszego stopnia, rozumienie pojęć karate-do, kata oraz shi-to-ryu. Zdający powinien znać dobrze Kihon-kata Ichi, Ni, San i Pinan Nidan.
Egzamin praktyczny: Kata
 • Kihon-kata 1-3,
 • Pinan Nidan (pokój drugiego stopnia)
 Kihon
 1. Tachi-kata:
 • heisoku-dachi,
 • musubi-dachi (pozycja otwartych stóp),
 • heiko-dachi,
 • naifanchin-dachi (pozycja „trzymania gruntu” lub „jazdy konnej' – tłumaczenie umowne),
 • shiko-dachi (pozycja kwadratowa),
 • hidari-neko-ashi-dachi (lewa pozycja kociej łapy),
 • migi-neko-ashi-dachi (prawa pozycja kociej łapy),
 • hidari-moto-dachi (lewa pozycja pół-zkd),
 • migi-moto-dachi (prawa pozycja pół zkd),
 • hidari-zenkutsu-dachi,
 • migi-zenkutsu-dachi.
 1. Te-waza (techniki ręczne):
 • shuto-uke (blok krawędzią dłoni),
 • gedan-shuto-barai (blok krawędzią dłoni na gedan). Wszystkie techniki w shiko-dachi, x 10, ostatnie w serii ki-ai.
 1. Ashi-waza (techniki nożne):
 • gedan-sokuto-geri / kansetsu-geri (kopnięcie krawędzią stopy niskie, „dźwigniowe”). W miejscu w soto-hachiji-dachi na przemian lewa-prawa noga x 10, ostatnie ki-ai.
Ido kihon (techniki podstawowe w przemieszczaniu)
 1. Tsuki-waza (techniki uderzeń typu pchnięcie)
 • Chudan-oi-zuki (w zkd, 5 do przodu, mawatte, 5, ostatnia technika w serii z ki-ai)
 1. Uke-waza (techniki blokujące, po 5 do przodu i do tyłu, ost. - ki-ai)
 • Age-uke (zkd)
 • Harai-uke (jw.)
 • Yoko-uchi-uke (jw.)
 • Yoko-uke (jw.)
 • Shuto-uke (nad i jw.)
 1. Keri-waza (techniki kopnięć)
 • Mae-geri (kopnięcie w przód, w zkd, 5 kroków do przodu, mawatte, 5, ostatnie w serii – ki-ai)
 • Ni-ren-mae-geri (dwukrotne mae-geri, w zkd kin-geri, jodan-mae-geri w dwóch krokach, ostatnie w serii – ki-ai)
Kumite (dosł. spotkanie rąk, walka sparringowa) Zdający wykonuje zarówno ataki, jak i techniki obronne. Partner atakuje pierwszy z pozycji lewej zkd. Potem zdający. Następnie partner z pozycji prawej i znów zdający. Wszystkie kontrataki wykonywane są z ki-ai (okrzyk). 
 1. Sanbon-kumite (potrójne kumite)
 • (3x jodan-oi-zuki) - 3 x age-uke, po ostatnim bloku chudan-gyaku-zuki
 • (3x chudan-oi-zuki) - 3 x harai-uke, chudan-gyaku-zuki
 • (3x chudan-oi-zuki) – 3 x yoko-uchi-uke, jodan-gyaku-zuki
7 kyū (pas pomarańczowy)
Egzamin teoretyczny: właściwa odległość w walce (ma-ai), dostosowanie technik do odległości, dojo kun po polsku, interpretacja Pinan 1-2 (bunkai).
Egzamin praktyczny: Kata:
 • Kihon-kata 4,
 • Pinan Shodan (pokój pierwszego stopnia).
Kihon
 1. Tachi-kata:
 • okinawa-kokutsu-dachi (pozycja okinawańska środka ciężkości z tyłu),
 • han-kokutsu-dachi (pół kkd), sagi-ashi-dachi (pozycja nogi czapli),
 • kosa-dachi (pozycja skrzyżowana).
 1. Te-waza:
 • hon-shuto-uchi (uderzenie krawędzią dłoni),
 • yoko-kentsui-uchi (uderzenie pięścią-młotem w bok). W miejscu w heiko-dachi x 10, ostatnie w serii z ki-ai
 1. Ashi-waza:
 • sokuto-yoko-geri (kopnięcie boczne krawędzią stopy) w heisoku-dachi, po 5 na jedną nogę.
 • mikazuki-geri/ sokutei-mawashi-uke (kopnięcie półksiężycowe, blok okrężny wewnętrzną częścią stopy) w moto-dachi, po 5 na jedną nogę.
Ido kihon
 1. Kogeki-waza
 • Gyaku-zuki (uderzenie odwrotne, zkd, po 5 P-T)
 • Sanbon-zuki (potrójne uderzenie, zkd, po 5 jw.)
 1. Uke-waza (blok + kontratak, po 5 kroków oi-ashi/suri-ashi do przodu i w tył, ostatni kontratak w serii z ki-ai)
 • Age-uke / gyaku-zuki (zkd)
 • Yoko-uke / gyaku-zuki (jw.)
 • Yoko-uchi-uke / gyaku-zuki (jw.)
 • Harai-uke / gyaku-zuki (jw.)
 • Ni-no-ude-uke (nad) / gyaku-zuki (zkd)
 • Shuto-uke (nad) / nukite-zuki (zkd)
 • Hiji-sasae-uke (blok ze wzmocnieniem łokcia, bez kontrataku, zkd)
 1. Keri-waza
 • Ni-ren-mae-geri (jak na poprzedni stopień)
 • Mae-geri / oi-zuki (zkd, x5 do przodu, mawatte, x5 mawatte)
 • Sokuto-yoko-geri (shd, chidori-ashi P, 3x, mawatte, 3x, mawatte, ostatnie w serii ki-ai)
Kumite
 1. Sanbon-kumite
 • (jodan, chudan, chudan tsuki) - age-uke, harai-uke, yoko-uchi-uke, gyaku-zuki
 • (jodan, chudan, mae-geri) – age-uke, yoko-uchi-uke (zkd), ni-no-uke (shd)
 1. Ippon-kihon-kumite (walka ustalona na obie strony, 16 starć, atak i kontratak ki-ai)
 • (jodan oi-zuki) - age-uke, gyaku-zuki
 • (chudan oi-zuki) - yoko-uchi-uke, jodan-zuki
 • (chudan oi-zuki) - yoko-uke, gyaku-zuki
 • (mae-geri) – harai-uke (gedan-barai), gyaku-zuki
 1. Bunkai (interpretacja zastosowania technik kata)
 • wybrana jedna sytuacja z kata Pinan Nidan (zdający wykonuje tylko techniki z kata, partner atakuje)